ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม